ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

หนังสือร้องเรียนให้เร่งพิจารณาร่าง พรบ.องค์การอิสระผู้บริโภค

 

 

 

 

ประธานรัฐสภา รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งพิจารณาร่าง พรบ.องค์การอิสระผู้บริโภค

28 ม.ค. 53 -            ประธานรัฐสภา รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งพิจารณาร่าง พรบ.องค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ....                       (ฉบับประชาชน) จากเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุ ได้บรรจุลงในวาระเรื่องด่วนลำดับที่ 2 ของการประชุม            สภาผู้แทนราษฎร แล้ว คาด จะเข้าสู่การพิจารณาได้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นี้

                นายชัย  ชิดชอบ ประธานรัฐสภา รับการยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ....(ฉบับประชาชน) จากนางสาวสารี  อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในฐานะผู้แทนเสนอกฎหมายและคณะ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวเกิดจากการรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน               1 หมื่นรายชื่อ และเสนอต่อประธานรัฐสภาตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ก.พ.52  แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิจารณา             ทั้งที่ได้รับการบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนพิเศษในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 30 พ.ย.52

                ด้าน ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในวาระเรื่องด่วนลำดับที่ 2 ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การประชุมได้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นี้ อย่างไรก็ตามเงื่อนเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประสานงานของวิปรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักขณา  เทียกทอง / ผู้สื่อข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์ / เรียบเรียง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น