ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อนุ กมธ.วุฒิสภา เตรียมซักถามการใช้งบประมาณของ ศอฉ. จากผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 29 มิถุนายน นี้

http://www.radioparliament.net/templates/247clean/images/head.jpg

 

อนุ กมธ.วุฒิสภา เตรียมซักถามการใช้งบประมาณของ ศอฉ. จากผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 29 มิถุนายน นี้

23 มิ.. 53 -            คณะอนุกรรมาธิการการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และการบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน วุฒิสภา เตรียมเดินทางพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ผู้อำนวยการ ศอฉ.เกี่ยวกับการการบริหารจัดการงบประมาณในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน นี้ ณ ทำเนียบรัฐบาล

                นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินและการบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 คณะอนุกรรมาธิการจะเดินทางไปพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากความเสียหายในช่วงที่มีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในทำเนียบรัฐบาลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งและรถกันกระสุนของคณะรัฐมนตรีกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ในการเดินทางไปในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อำนวยการ ศอฉ. หรือ ผู้แทน เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของ ศอฉ. ด้วย อีกทั้งยังจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้แทน เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านต่างๆ ด้วย

 

 

 

 

เกรียงไกร  หอมจันทร์เทศ  ข่าว / เรียบเรียง

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น