ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สบท.เสนอ สคบ.ออกมาตรการห้ามส่งเสริมการขายโทรรบกวน ปชช.

สบท.เสนอ สคบ.ออกมาตรการห้ามส่งเสริมการขายโทรรบกวน ปชช.

         นาย ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กล่าวในเวทีเสวนาหัวข้อ"สิทธิผู้บริโภคสื่อ กับแนวทางแก้ไขและการเรียกร้อง" ซึ่งจัดโดยเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์สื่อ ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค มีการพูดคุยถึงความเดือดร้อนของผู้บริโภค จากการรับข้อความสั้น และอีเมล์ขยะ โดยเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกมาตรการห้ามโทรรบกวน โดยเป็นการให้โอกาสประชาชนปฏิเสธที่จะไม่รับโทรศัพท์ส่งเสริมการขายทุก ประเภท ด้วยการลงทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนี้ภาครัฐควรจะควบคุมค่าบริการที่แพงเกินจริง และการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพลามกอนาจาร
         ขณะที่นายแบงค์ งามอรุณโชติ นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พูดถึงปัญหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า คุกคามชีวิตประจำวัน ทั้งสร้างความรำคาญ และการนำเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางธุรกิจ จึงเสนอให้มีกฎหมายควบคุมผู้ประกอบการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีช่องทางให้ผู้บริโภค สามารถเลือกรับข่าวสารได้ รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการที่ทำผิด
         ด้านนายอิทธิพล ปรีติประสงค์ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ทำให้ถูกละเมิดสิทธิเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกคุกคามจากสื่อรูปแบบต่างๆ สิทธิขั้นพื้นฐานของการบริโภค เช่น สิทธิการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนถูกต้อง สิทธิการเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มา:  ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวจากแหล่งอื่น:


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น