ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แต่งตั้ง"ศาสตราจารย์"ใหม่ 8 รายในมหาวิทยาลัยดังทั่วประเทศ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 17:40:23 น.  มติชนออนไลน์

แต่งตั้ง"ศาสตราจารย์"ใหม่ 8 รายในมหาวิทยาลัยดังทั่วประเทศ

มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งรองศาสตราจารย์(รศ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ศาตราจารย์(ศ.)ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  จำนวน 8 ราย ดังนี้


1. รศ.ปรานี วงษ์เทศ  ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น ศ.ในสาขาวิชามานุษยวิทยา   ตั้งแต่วันที่ 6  ธันวาคม 2549


2. รศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์  ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใ เป็น ศ.ในสาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป   ตั้งแต่วันที่29 ธันวาคม2549


3. รศ.เอนก กิมสุวรรณ ตำแหน่ง ภาควิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น ศ.ในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฯตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550


4.. รศ.กรีฑา ธรรมคำภีร์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น ศ.ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม2550


5.รศ.อภินันท์ สุประเสริฐ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น ศ.ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5  พฤศจิกายน 2550


6.รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร  ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็น ศ.ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สวัสดิการผู้สูงอายุ)  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551


7. รศ.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็น ศ.ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 2กรกฎาคม2551


8.รศ.อมรรัตน์ พงศ์ดาราภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น ศ.ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ตั้งแต่วันที่ 3กรกฎาคม 2551


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1267350431&grpid=&catid=04

--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://apps.facebook.com/blognetworks/index.php
http://www.roundfinger.com/
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
http://www.deepsouthwatch.org/node/687

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น