ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ แนะ รัฐตั้งอนุกรรมาธิการพิจาณาวิทยุชุมชนที่มีเครือข่าย

 

 

 

รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ แนะ รัฐตั้งอนุกรรมาธิการพิจาณาวิทยุชุมชนที่มีเครือข่าย

22 ก.ย. 52 -             รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภาเผย เครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่มีความตั้งใจทำประโยชน์ต่อสังคมกำลังได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์ของ พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ  พร้อมแนะรัฐบาลตั้งอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาวิทยุชุมชนในลักษณะเครือข่าย เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ และป้องกันข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

นายอนันต์  วรธิติพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา กล่าวว่า การประกาศใช้ พรบ. ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่เป็นเครือข่าย เพราะมีการดำเนินการที่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่ พรบ.ได้กำหนดไว้  และที่ผ่านมาทางกรรมาธิการฯ ก็ได้รับการร้องเรียนจาก มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายมูลนิธิ ถึง 117 สถานีที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้ พรบ. ดังกล่าวเช่นกัน

                นายอนันต์ กล่าวว่า โดยส่วนตัวเห็นว่า นอกจากการแต่งตั้งอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาผู้ประกอบการวิทยุชุมชนโดยทั่วไปแล้ว  ตนก็อยากเสนอให้รัฐบาลตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมา เพื่อพิจารณากรณีผู้ประกอบการที่ดำเนินการวิทยุชุมชนในลักษณะเครือข่ายด้วย เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ตั้งใจเผยแพร่สิ่งดี ๆ สู่สังคม โดยไม่ขัดกับข้อกฎหมาย  และป้องกันข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

               

 

เรณู  เขมาปัญญา  /  ผู้สื่อข่าว

มันทนา  ศรีเพ็ญประภา/ เรียบเรียง

 

 

                               --
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น