ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

[Food not Bombs Thailand] Fwd: [prakaifire] เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา "สืบสานเจตนารมณ์ 6 ตุลากับความรุนแรงที่ไม่เคยจางหายไปจากกรรมกร" 
จาก: Suluck Lamubol <suluck@gmail.com>
วันที่: กันยายน 30, 2009 8:28 หลังเที่ยง
หัวเรื่อง: [Food not Bombs Thailand]  [prakaifire] เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา "สืบสานเจตนารมณ์ 6 ตุลากับความรุนแรงที่ไม่เคยจางหายไปจากกรรมกร"
ถึง: food-not-bombs-thailand@googlegroups.com
 
From: นางสาวจิตรา คชเดช <ning2475@hotmail.com>
Date: 2009/9/30
Subject: [prakaifire] เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา “สืบสานเจตนารมณ์ 6 ตุลากับความรุนแรงที่ไม่เคยจางหายไปจากกรรมกร”
To: 

สทอท. ที่ 0093/2552

 

29 กันยายน 2552

เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา “สืบสานเจตนารมณ์ 6 ตุลากับความรุนแรงที่ไม่เคยจางหายไปจากกรรมกร”

เรียน ทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย รายละเอียดกิจกรรมเสวนา “สืบสานเจตนารมณ์ 6 ตุลา ความรุนแรงไม่เคยจางหายไปจากกรรมกร”

เนื่องจากวันที่ 6 ตุลาคม 2552 นอกจากจะเป็นวันครบรอบ 33 ปี เหตุการณ์ความรุนแรงขบวนการขวาพิฆาตซ้ายจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มที่รัฐให้การสนับสนุน ได้เข้าไปล้อมจับกุมและสังหารนักศึกษาและประชาชนภายใน บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งกำลังชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ให้จอมพลถนอม กิตติขจรออกนอกประเทศแล้วนั้น  ในวันดังกล่าวยังเป็นวันครบรอบ 99 วันของการชุมนุมหน้าโรงงานของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาของการชุมนุมก็เผชิญกับความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ

ด้วยเหตุนี้ทางสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ พร้อมด้วยองค์กรเพื่อนมิตรจึงร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรุนแรงที่ถูกกระทำโดยรัฐ  และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของนักศึกษาและประชาชนที่ถูกปราบปรามในเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 รวมถึงเพื่อให้เกิดการสรุปเป็นบทเรียนและมาตราการในการป้องกัน จัดการกับความรุนแรงดังกล่าวร่วมกัน  จึงได้จัดกิจกรรม เสวนา ภายใต้หัวข้อ “สืบสานเจตนารมณ์ 6 ตุลากับความรุนแรงที่ไม่เคยจางหายไปจากกรรมกร” ขึ้น  พร้อมด้วยกิจกรรมการแสดงดนตรีของนักศึกษาสลับกับการปราศรัยของผู้นำกรรมกรต่างๆ  ณ ที่ชุมนุมหน้าโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี ซอย 7 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ธัญญยธรณ์ คีรีถาวรพัฒ์

รองประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทยจิตรา  คชเดช (หนิง)
สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
087-020 - 6672
Skype : Jittra08


เพิ่มแผนที่และทิศทางไปสู่งานปาร์ตี้ของคุณ แสดงเส้นทาง!
--
Suluck Lamubol (Fai)

Chulalongkorn University Student
Student Federation of Thailand

Email: Suluck@gmail.com
MSN: suluck_fai@hotmail.com
Skype: fai.suluck

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Food not Bombs Thailand" group.
To post to this group, send email to food-not-bombs-thailand@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to food-not-bombs-thailand+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/food-not-bombs-thailand?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
--
ขอเชิญอ่าน  blog.Thank you so much.
chan
http://integration9.blogspot.com/ integration
http://sundara21.blogspot.com/      sandara
http://same111.blogspot.com/        culture
http://sea-canoe.blogspot.com/      seacanoe

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น