ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เศรษฐีที่ดินเต็มสภาสูง 145 ส.ว.ตุน 2 หมื่นไร่กว่าหมื่นล้าน-หลังบ้านบิ๊กตุลาการศาลสูง นักธุรกิจดังเพียบ


ประสพสุข บุญเดช


นฤมล ศิริวัฒน์

วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 20:09:21 น.  มติชนออนไลน์

เศรษฐีที่ดินเต็มสภาสูง 145 ส.ว.ตุน 2 หมื่นไร่กว่าหมื่นล้าน-หลังบ้านบิ๊กตุลาการศาลสูง นักธุรกิจดังเพียบ

สมาชิก วุฒิสภาถือครองที่ดินอื้อไม่แพ้ ส.ส. ตรวจพบ 145 คนสะสมเกือบ 2 หมื่นไร่ มูลค่า 1.4 หมื่นล้าน ฮือฮา ส.ว.หลังบ้านบิ๊กตุลาการศาลสูงรวยที่ดินมรดก นักธุรกิจดังครองกันเพียบ

            

ก่อนหน้านี้ "มติชนออนไลน์" เปิดข้อมูลการถือครองที่ดินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกว่า 400 คน จากจำนวน  476 คน ปรากฏว่าถือครองที่ดินรวมกัน 5.3 หมื่นไร่ มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาท

 

 ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบ"สมาชิกวุฒิสภา" ทั้งประเภทแต่งตั้งและเลือกตั้งพบว่าถือครองที่ดินในปริมาณมากเช่นเดียวกัน  

 ทั้งนี้ ส.ว.ทั้งหมด 150 คน ในจำนวนนี้มีที่ดิน 145 คน ถือครองที่ดินรวมกัน 19,311-2-42 ไร่ มูลค่ารวม 10,429.4 ล้านบาท  จำแนกได้ดังนี้

 ถือครองที่ดินมากกว่า 1,000 ไร่ มี 2 คน

 

       นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล  ส.ว.กาฬสินธุ์ และนางนุชจิรัตน์ คู่สมรส รวม 209 แปลง เนื้อที่ 1,854-1-34 ไร่  มูลค่า 120.7 ล้านบาท

       นางกีระณา สุมาวงศ์ ส.ว.สรรหา  และ นายอัครวิทย์  รองประธานศาลปกครองสูงสูด คู่สมรส  รวม 85 แปลง เนื้อที่ 1,430-2-73 ไร่ มูลค่า 224.8 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 37.7 ล้านบาท)

      

       มากกว่า 500 ไร่ แต่ไม่ถึง 1,000 ไร่  จำนวน 7 คน

       นายสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ส.ว.กาญจนบุรี  และนางศิริพรรณ คู่สมรส 176 แปลง เนื้อที่ 974-3-44 ไร่ มูลค่า 123.7 ล้านบาท

       นายโชติรัส ชวนิตย์ ส.ว.สรรหา  82 แปลง  เนื้อที่ 856-1-83 ไร่ มูลค่า 413.6 ล้านบาท

       นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ ส.ว.สกลนคร  เจ้าของโรงเรียนเอกชน และนางวิลาวัณย์ คู่สมรส 148 แปลง เนื้อที่ 851-2-12 ไร่ มูลค่า 232.6 ล้านบาท

      นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ส.ว.สรรหา และนางสมฤดี คู่สมรส 78 แปลง เนื้อที่ 787-2-87 ไร่  มูลค่า 343.4 ล้านบาท

      นายขวัญชัย พนมขวัญ  ส.ว.แพร่ เจ้าของโรงแรมดังเมืองแพร่  178 แปลง เนื้อที่ 621-0-36 ไร่ มูลค่า 59.2 ล้านบาท

      นายไพบูลย์ ซำสิริพงษ์ ส.ว.ปทุมธานี และนางเอมอร คู่สมรส 53 แปลง เนื้อที่ 504-0-77 ไร่ มูลค่า 207.2 ล้านบาท

      นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช และนางทัศนีย์ คู่สมรส 17 แปลง 500-1-52 ไร่ มูลค่า 43.5 ล้านบาท

 

      มากกว่า 100 ไร่ แต่ไม่ถึง 500 ไร่ จำนวน  35 คน   

      นายธันว์ ออสุวรรณ  ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์  76 แปลง เนื้อที่ 486-3-08 ไร่ มูลค่า 476.6 ล้านบาท

      นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา  ส.ว.ชัยภูมิ และ  นายทรงศักดิ์ คู่สมรส 320 แปลง เนื้อที่  441-2-44 ไร่ มูลค่า 175.5 ล้านบาท ( ไม่รวมโรงเรือนฯ 24.1 ล้านบาท)

      นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์  และนายชัยภักดิ์ คู่สมรส 69 แปลง เนื้อที่  375-1-21 ไร่ มูลค่า 347.2 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 93.5 ล้านบาท)

      นายชลิต แก้วจินดา  ส.ว. สรรหา และ  นางพิชยา คู่สมรส   28 แปลง เนื้อที่ 353-3-55 ไร่ มูลค่า  170.1 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 25.1 ล้านบาท )

      พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ  ส.ว.สรรหา  และ นางสุพัฒนา คู่สมรส 69 แปลง เนื้อที่  342-0-74 ไร่ มูลค่า   541.6 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 32.1 ล้านบาท)

       นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว.สรรหาและ  นางจิรวรรณ คู่สมรส  55 แปลง เนื้อที่ 339-2-69 ไร่ มูลค่า  38.5 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ7.5 ล้านบาท )

      นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง ส.ว.สระบุรี และ นางพรพรรรณ คู่สมรส   193 แปลง  เนื้อที่ 328-3-14 ไร่ มูลค่า 219.1 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 6.2 ล้านบาท)

     นางจิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร ส.ว.เชียงราย เรือเอก ชิดชนกสิทฐ์ คู่สมรส  234 แปลง  เนื้อที่  322-2-09 ไร่ มูลค่า  139.6 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 37.2 ล้านบาท)

     พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์  ส.ว.สุราษฎร์ธานี  และ นางจิตรา คู่สมรส 17 แปลง เนื้อที่  318-3-73 ไร่ มูลค่า  37.3 ล้านบาท (ไม่รวม โรงเรือนฯ 10 ล้านบาท)

     นายประสิทธิ์  โพธสุธน ส.ว.สุพรรณบุรี และ นางดวงแข คู่สมรส  22  แปลง เนื้อที่ 317-1-37 ไร่ มูลค่า  73.4 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 64.4 ล้านบาท)

    นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ส.ว.ปราจีนบุรี และ นางไพรินทร์ คู่สมรส 30 แปลง เนื้อที่ 316-2-45 ไร่ มูลค่า  64.8 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 3.5 ล้านบาท)

    นายมงคล ศรีคำแหง ส.ว.จันทบุรี  นางวรรณฤดี คู่สมรส 18 แปลง เนื้อที่ 313-0-94 ไร่ มูลค่า  21.2 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 8 ล้านบาท)

    นายธวัชชัย บุญมา  ส.ว.นครนายก และ นางนิตยา คู่สมรส  32 แปลง เนื้อที่ 283-2-49 ไร่ มูลค่า 125.4 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 21 ล้านบาท)

    นายบุญชัย โชควัฒนา  ส.ว.สรรหา และ นางลัดดา คู่สมรส 25 แปลง เนื้อที่  271-3-27 ไร่ มูลค่า  61.4 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 13.1 ล้านบาท)

    นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร  ส.ว.สิงห์บุรี นางภัทรียา คู่สมรส  41 แปลง เนื้อที่ 240-2-15 ไร่ มูลค่า 46.3 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 16.8 ล้านบาท)

     ร้อยโท ภูมิศักดิ์ หงส์หยก   ส.ว.สรรหา 16  แปลง เนื้อที่  232-3-66 ไร่ มูลค่า  137.5 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 950,000)

     พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ  ส.ว.อ่างทอง และนางดวงใจ คู่สมรส   40 แปลง เนื้อที่ 230-2-11 ไร่ มูลค่า 222.8 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 43.5 ล้านบาท)

     นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง  ส.ว.บุรีรัมย์ และ  นางปราณี คู่สมรส  46 แปลง  227-3-96 ไร่ มูลค่า  19.8 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 7.8 ล้านบาท )

     พล.ต.อ.สุนทรซ้ายขวัญ ส.ว.สรรหา และ นางสุทธิมานส์ คู่สมรส  55 แปลง เนื้อที่  224-0-81 ไร่ มูลค่า  30.5 ล้านบาท

(ม่รวมโรงเรือนฯ 9.5 ล้านบาท)

    นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์  ส.ว.ราชบุรี  นางเพียงเพ็ญ คู่สมรส  45 แปลง เนื้อที่  204-0-31 ไร่ มูลค่า 293.6 ล้านบาท

     (ไม่รวมโรงเรือนฯ 13.3 ล้านบาท

     นางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์  ส.ว.พิษณุโลก และ นายวัลลภ อธิคมประภา คู่สมรส  11 แปลง เนื้อที่ 182-2-46 ไร่ มูลค่า 71.3 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 91.2 ล้านบาท)

     นายมานพน้อย วานิช  ส.ว.พังงา   และ นางปรียา คู่สมรส   110 แปลง เนื้อที่ 171-2-71 ไร่ มูลค่า 29.9 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 8.9 ล้านบาท)

      นายประวัติ  ทองสมบูรณ์  ส.ว.มหาสารคาม และ นางจินตนา คู่สมรส  17  แปลง เนื้อที่ 153-0-68  ไร่ มูลค่า  9.7 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 2.5 ล้านบาท)

     นายวิเชียร คันฉ่อง  ส.ว.ตรัง และนางมณฑา คู่สมรส  18 แปลง เนื้อที่  152-1-35 ไร่ มูลค่า  12.3 ล้านบาท

  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 1.1 ล้านบาท)

     นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว.ขอนแก่น และนางรวมพร  คู่สมรส  54 แปลง เนื้อที่ 150-3-94 ไร่ มูลค่า 251.2 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 145 ล้านบาท)

      พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น ส.ว.สระแก้ว และ นางชุติพันธุ์ คู่สมรส   11 แปลง  เนื้อที่ 144-2-90 ไร่ มูลค่า 34.8 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 7.5 ล้านบาท )

      นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล  ส.ว.สมุทรสาคร  28 แปลง เนื้อที่ 125-3-33 ไร่ มูลค่า   507.1 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 17 ล้านบาท)

      นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ   ส.ว.สรรหา  และ นางจิตรา คู่สมรส  13 แปลง เนื้อที่  123-0-04 ไร่ มูลค่า  10.3 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 6.4 ล้านบาท)

      พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี  ส.ว.สรรหา และ นางอภิญญา คู่สมรส  13 แปลง เนื้อที่ 121-3-54 ไร่ มูลค่า 9 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 3 ล้านบาท)

     นายแพทย์วิรัตน์ พาณิชย์พงษ์  ส.ว.สรรหา  และ แพทย์หญิง มาลัย คู่สมรส  12 แปลง เนื้อที่ 114-3-63 ไร่ มูลค่า  24.2 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 31 ล้านบาท)

     นายประสพสุข บุญเดช ส.ว.สรรหา และ นางธัญญวดี คู่สมรส  9 แปลง เนื้อที่  113-2-60 ไร่ มูลค่า  7.1 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 3 ล้านบาท)

     นางธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย  ส.ว.ภูเก็ต  นายปมุข คู่สมรส  45 แปลง เนื้อที่ 113-0-87 ไร่  มูลค่า 1,087.5 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 63.8 ล้านบาท)

     นายจารึก อนุพงษ์  ส.ว.สรรหาร  และนางกนกพร คู่สมรส  28  แปลง เนื้อที่ 112-3-58 ไร่ มูลค่า 45.4 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 4.1 ล้านบาท)

    นายนิคม ไวยรัชพานิช ส.ว.ฉะเชิงเทรา  และ นางนพมาศ คู่สมรส 17 แปลง เนื้อที่  111-1-26 ไร่ มูลค่า 141.5 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 22.8 ล้านบาท)

 

     ต่ำกว่า 100 ไร่ แต่มากกว่า 50 ไร่ จำนวน 17  คน

     นายพินิจ กุลละวณิชย์  ส.ว.สรรหา นางปรียา คู่สมรส  31 แปลง เนื้อที่  96-0-52 ไร่ มูลค่า  86.1 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 28.9 ล้านบาท)

     พ.ต.ท.จิตต์ศรีโยหะ  มุกดาธนพงษ์  และ นางพูลศิริ คู่สมรส   22 แปลง เนื้อที่ 91-2-94 ไร่ มูลค่า 9 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 700,000 บาท)

     นายวิทวัส บุญญสถิต  ส.ว.สรรหา 89 แปลง เนื้อที่  90-3-22 ไร่ มูลค่า 185.5 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 21.1 ล้านบาท)

     นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม  ส.ว.สรรหา   และ นางอุไรลักษณ์ คู่สมรส  16 แปลง เนื้อที่ 88-0-57 ไร่ มูลค่า  37.8 ล้านบาท 

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 132.2 ล้านบาท)

     นายบรรชา พงศ์อายุกูล  ส.ว. พิจิตร 5 แปลง เนื้อที่  84-2-82 ไร่ มูลค่า  20.3 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 61 ล้านบาท)

     นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์  ส.ว.สรรหา  และ นางรัตนา คู่สมรส  9 แปลง เนื้อที่ 80-2-90 ไร่ มูลค่า 13.3 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 9.7 ล้านบาท)

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1277989442&grpid=&catid=01
สมชาย แสวงการ

เลิศรัตน์ รัตนวานิช

วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12:58:51 น.  มติชนออนไลน์


เศรษฐีที่ดินเต็มสภาสูง 145 ส.ว.ตุน 2 หมื่นไร่กว่าหมื่นล.-หลังบ้านบิ๊กตุลาการศาลสูงนักธุรกิจดังเพียบ(2)

     นายบุญส่ง โควาวิสารัช ส.ว.แม่ฮ่องสอน และ  นางทิพากร นาคะผิว คู่สมรส   20  แปลง เนื้อที่ 78-3-89 ไร่ มูลค่า  41 ล้านบาท  ( ไม่รวมโรงเรือนฯ 25.2 ล้านบาท)

     นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน  ส.ว.สรรหา 10 แปลง เนื้อที่  78-1-95 ไร่ มูลค่า  8.1 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 7.5 ล้านบาท)

     นายสุพจน์ เลียดประถม  ส.ว.ตราด และ นางภาวิกา คู่สมรส  8 แปลง เนื้อที่  76-1-90 ไร่ มูลค่า 39.3 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 2  ล้านบาท )

    พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา และ นางมยุรพันธ์ คู่สมรส    11 แปลง เนื้อที่  75-1-35 ไร่ มูลค่า  117.7 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ11 ล้านบาท

     นางตรึงใจ บูรณสมภพ  ส.ว.สรรหา  และ นายนนท์ คู่สมรส  20 แปลง เนื้อที่ 72-3-85 ไร่ มูลค่า  74.2 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 40 ล้านบาท)

   นายพิเชต สุนทรพิพิธ  ส.ว.สรรหา  และ นางจิตราภา คู่สมรส  18 แปลง เนื้อที่ 72-2-01 ไร่ มูลค่า 33.2 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ  500,000 บาท )

    นางอุไร คุณานันทกุล  ส.ว.สรรหา  และ นายอนันตชัย คู่สมรส 13 แปลง เนื้อที่  62-0-61 ไร่ มูลค่า  111.6 ล้านบาท

    นายสมชาย แสวงการ  ส.ว.สรรหา   นางธิดาวรรณ คู่สมรส  10 แปลง เนื้อที่  60-2-72 ไร่ มูลค่า  21.6 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 6.4 ล้านบาท)

     นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล  ส.ว.สรรหา  52 แปลง  เนื้อที่ 60-1-50 ไร่ มูลค่า  35.2 ล้านบาท  (ไม่มรวมโรงเรือนฯ 54.3 ล้านบาท )

   นายสาย กังกเวคิน  ส.ว.ระยอง และ นางภิตินันท์ คู่สมรส  12  แปลง เนื้อที่  56-3-42 ไร่ มูลค่า  16 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 6.3 ล้านบาท)

     พล.ท. พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน ส.ว.พะเยา และ   นางไพลิน คู่สมรส 13  แปลง เนื้อที่ 56-0-60 ไร่ มูลค่า  6.4 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 1 ล้านบาท)

 

  ต่ำกว่า 50 ไร่ แต่มากกว่า 10 ไร่    จำนวน  42 คน

    นายประสงค์ นุรักษ์ ส.ว.สรรหา    2  แปลง  (ไม่รวมนางสมจินตนา สกุลแพทย์  แยกกันอยู่) เนื้อที่  48-3-24 ไร่ มูลค่า   2.5 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 200,000 บาท)

    นายถนอม ส่งเสริม  ส.ว. อุบลราชธานี และ นางอุรวรรณ คู่สมรส 20 แปลง เนื้อหา 47-1-40  ไร่ มูลค่า 8.8 ล้านบาท(ไม่รวมโรงเรือนฯ 9.5 ล้านบาท)

    นายยุทธนา ยุพฤทธิ์  ส.ว.ยโสธร และ นางอรนันท์ คู่สมรส 6  แปลง เนื้อที่ 46-1-41 ไร่ มูลค่า 5 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 950,000 บาท)

    พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์   ส.ว.อุดรธานี และ  นางลักษมี คู่สมรส  51 แปลง เนื้อที่ 44-1-35 ไร่ มูลค่า 47.1 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 4.3 ล้านบาท)

    นายชูชัย  เลิศพงศ์อดิศร  ส.ส.เชียงใหม่ และ นางธิตินันท์ คู่สมรส  25 แปลง  เนื้อที่ 44-0-31 มูลค่า  เนื้อที่ 15.1 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 3.7 ล้านบาท)

    นายสมบูรณ์ งามลักษณ์  ส.ว. สรรหา นางจิราภา คู่สมรส  7 แปลง เนื้อที่  41-0-15 ไร่ มูลค่า  9.8 ล้านบาท(ไม่รวมโรงเรือนฯ 2 ล้านบาท)

    นางรสสุคนธ์  ภูริเดช  ส.ว.สรรหาร  พล.ร.อ. สมภพ คู่สมรส  6 แปลง เนื้อที่  39-1-23 ไร่ มูลค่า 17.6 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 500,000 บาท)

     นายพีระ มานะทัศน์  ส.ว.ลำปาง  9  แปลง เนื้อที่ 38-2-70 ไร่ มูลค่า 2.3 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 5.5 ล้านบาท)

     นายประสาร มฤคพิทักษ์  ส.ว.สรรหาร นางกาญจน์ลดา คู่สมรส  22 แปลง เนื้อที่ 36-2-17 ไร่ มูลค่า 4.8 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 5.3 ล้านบาท)

     นายโสภณ ศรีมาเหล็ก ส.ว.น่าน 5 แปลง เนื้อที่ 35-1-74 ไร่ มูลค่า  10 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 1 ล้านบาท)

    นายเจริญ ภักดีวานิช  ส.ว. พัทลุง   และ  นางสมพร คู่สมรส  10 แปลง เนื้อที่ 35-1-16 ไร่ มูลค่า 2.8 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 1.2 ล้านบาท)

    นายสมศักดิ์  บุญเปลื้อง   ส.ว.ลำพูน นางประเสริฐทรง คู่สมรส   24  แปลง  เนื้อที่  33-2-96   ไร่ มูลค่า 16 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 5 ล้านบาท)

   นายจตุรงค์ ธีระกนก ส.ว. ร้อยเอ็ด และ นางจิรภา คู่สมรส  8 แปลง เนื้อที่ 31-2-93 ไร่ มูลค่า 5.2 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 8.4 ล้านบาท)

    นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ  ส.ว.สรรหา และ นางอโนทัย คู่สมรส  13 แปลง เนื้อที่ 30-2-45 ไร่ มูลค่า 2.7 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 7.6 ล้านบาท)

     นางยุวดี  นิ่มสมบุญ  ส.ว.สรรหา  28 แปลง เนื้อที่ 30-1-18 ไร่ มูลค่า 83.1 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 16.9 ล้านบาท)

    พล.อ.อ.อาคม กาญจนหิรัญ  ส.ว.สรรหา และ น.อ.หญิงอรอนงค์ คู่สมรส  11 แปลง เนื้อที่ 28-1-47 ไร่ มูลค่า 5.5 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 7 ล้านบาท)

      นายประเสริฐ ชิตพงศ์  ส.ว.สงขลา นางวรรณวดี คู่สมรส   4 แปลง เนื้อที่ 27-3-38 ไร่ มูลค่า 3.3 ล้านบาท (ไม่มีโรงเรือนฯ)

      นางสมพร จูมั่น   ส.ว.เพชรบูรณ์ และ พล.ต.สัญชัย คู่สมรส  10 แปลง เนื้อที่   27-3-16 ไร่ มูลค่า 1.2 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 1 ล้านบาท)

       พล.อ.เกษม ปลูกสวัสดิ์  ส.ว.สรรหา  22  แปลง เนื้อที่  27-2-95 ไร่ มูลค่า  115 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 15 ล้านบาท)

       ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต  ส.ว.สรรหาร และ  นายปานศักดิ์ รังสิพราหมกุล คู่สมรส  15 แปลง เนื้อที่ 25-2-50 ไร่ มูลค่า 998.5 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ110.2 ล้านบาท)  มูลค่ามากเป็นอันดับสองรองจาก นางธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย ส.ว.ภูเก็ต

    

   พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ ส.ว.สรรหาร และ นางจุฑาภรณ์ คู่สมรส  8 แปลง เนื้อที่ 25-0-87 ไร่ มูลค่า 10.5 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 5 ล้านบาท)

 

      นายพิชัย อุตมาภินันท์  ส.ว.สรรหา  และ นางนุชนาฎ คู่สมรส  7 แปลง เนื้อที่ 22-0-07 ไร่ มูลค่า 24.2 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 1.7 ล้านบาท)

     นายสมัคร เชาวภานันท์   ส.ว. สรรหา 13 แปลง เนื้อที่  20-0-39 ไร่ มูลค่า 25 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 15.1 ล้านบาท)

     พล.ต.ต.สุเทพ สุขสงวน ส.ว.สรรหา  7 แปลง เนื้อที่ 19-2-12 ไร่ มูลค่า 2.3 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 2 ล้านบาท)

      พล.ต. กลชัย สุวรรณบูรณ์  ส.ว.ชุมพร โดย ร.ต.ต.หญิง กุสุมา คู่สมรส  8 แปลง เนื้อที่ 18-2-75 ไร่ มูลค่า 5. 7 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 2.8 ล้านบาท)

     นายสุโข วุฑฒิโชติ  ส.ว. สมุทรปราการ  โดยนางนวลทวี คู่สมรส  7 แปลง เนื้อที่ 18-0-64 ไร่ มูลค่า 3.6 ล้านบาท (ไม่มีโรงเรือนฯ)

     พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์   ส.ว.  หนองคาย และ นางจินตนา คู่สมรส  12 แปลง  เนื้อที่  18-0-22 ไร่ มูลค่า 8.3 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 3 ล้านบาท

     นายถาวร ลีนุตพงษ์  ส.ว.สรรหา  และนางภรณี คู่สมรส 6  แปลง   เนื้อที่ 17-2-06 ไร่ มูลค่า 5.8 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 43 ล้านบาท)

    นางสาวทัศนา บุญทอง  ส.ว.สรรหา  6 แปลง เนื้อที่  17-0-78 ไร่ มูลค่า  22.9 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 9.9 ล้านบาท)

     ร.ศ.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล  ส.ว.สรรหา  และนายนิเวศ คู่สมรส  10 แปลง เนื้อที่ 17-0-37 ไร่ มูลค่า 22.9 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 5.2 ล้านบาท)

       นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ  ส.ว.ยะลา และ นางซัมซีเยาะห์ คู่สมรส 6 แปลง เนื้อที่ 16-1-10 ไร่ มูลค่า 6 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 4.2 ล้านบาท)

      นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ  ส.ว.สรรหา โดยนางรัตติมา คู่สมรส  7 แปลง เนื้อที่  16-1-00 ไร่ มูลค่า 2.6 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 3 ล้านบาท)

     นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง  ส.ว.ชลบุรี และ นางศิริมา คู่สมรส 26 แปลง เนื้อที่ 15-3-76 ไร่ มูลค่า 62.1 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 29.1 ล้านบาท)


ดิเรก ถึงฝั่ง


ตวง อันทะไชย

วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13:08:17 น.  มติชนออนไลน์


เศรษฐีที่ดินเต็มสภาสูง145 ส.ว.ตุน2หมื่นไร่กว่าหมื่นล.-หลังบ้านบิ๊กตุลาการศาลสูงนักธุรกิจดังเพียบ(จบ)

    พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา  ส.ว.สรรหา โดยนางสรยา คู่สมรส    3  แปลง เนื้อที่  14-2-49 ไร่ มูลค่า  22.2 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 4 ล้านบาท)

    นายมูหามะรอสดี บอตอ  ส.ว.นราธิวาส และ   นางสารีนาม หะยีดาโอะ คู่สมรส  23 แปลง เนื้อที่ 14-2-14 ไร่ มูลค่า 2 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 3.4 ล้านบาท)

     นายสุริยา ปันจอร์  ส.ว. สตูล และ นางวีรวรรณ คู่สมรส  11 แปลง เนื้อที่ 13-2-13 ไร่ มูลค่า  4.2 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 400,000 บาท)

     นายสงคราม ชื่นภิบาล   ส.ส.สรรหา และ นางทองคำ คู่สมรส  7 แปลง เนื้อที่ 13-0-42 ไร่ มูลค่า  48.9 ล้านบาท  (ไม่รวมโรงเรือนฯ 3.5 ล้านบาท )

     นายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา และ  นางเทียมจันทร์ คู่สมรส  7  แปลง เนื้อที่ 12-2-07 ไร่ มูลค่า 2.9 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 500,000 บาท)

     นายดิเรก ถึงฝั่ง  ส.ว.นนทบุรี และ นางสมพร คู่สมรส 7 แปลง เนื้อที่ 11-2-89 ไร่ มูลค่า 6.1 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ 8.2 ล้านบาท)

      นายบวรศักดิ์ คณาเสน  ส.ว.อำนาจเจริญ และ  นางสุวรรณี คู่สมรส  2 แปลง เนื้อที่ 11-0-58 ไร่ มูลค่า 6.7 ล้านบาท

(ไม่รวมโรงเรือนฯ 10 ล้านบาท)

    นายอนุรักษ์ นิยมเวช  ส.ส.สรรหา  18 แปลง เนื้อที่  10-3-67 ไร่ มูลค่า  156.9 ล้านบาท (ไม่มีโรงเรือนฯ )

    นายพรพจน์ กังวาน  ส.ว.ระนอง 6 แปลง เนื้อที่ 10-2-77 ไร่ มูลค่า 8.5 ล้านบาท (ไม่รวมโรงเรือนฯ6.5 ล้านบาท)

 

     ที่เหลือต่ำกว่า 10 ไร่

 

      อย่างไรก็ตาม มี  ส.ว. จำนวน 4 คน แจ้งว่า มีเฉพาะ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง คือ  พล.ต.ต.องอาจ สุวรรณสิงห์ ส.ว.เลย โดย นางดารณี คู่สมรส   มูลค่า 27 ล้านบาท  นายมณเฑียร บุญตัน ส.ว.สรรหา โดยนางยูมิ ชิราอิชิ   คู่สมรส มูลค่า 4.7 ล้านบาท นางสาวศรีสกุล มั่นศิลป์  ส.ว.นครสวรรค์  มูลค่า 2.5 ล้านบาท   และ นายธวัช บวรวนิชยกูร ส.ว.สรรหา   มูลค่า 5 แสนบาท

      1 คน แจ้งว่า ไม่มีที่ดินและบ้านคือ  นายไพบูลย์  นิติตะวัน ส.ว.สรรหา นางวินา คู่สมรส

       ถ้าเทียบกันตัวต่อตัวกับ อัตราการถือครองที่ดินของสมาชิกวุฒิไม่ด้อยกว่า ส.ส.แต่อย่างใดขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น