ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เวทีสมัชชาลูกจ้างทำงานบ้าน โดย : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)เวทีสมัชชาลูกจ้างทำงานบ้าน
โดย : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)(30/06/2010 04:33 PM)

ตัวแทนคนทำงานบ้านเผย คนทำงานบ้านได้รับค่าแรงต่ำ ไม่มีวันหยุด บางครั้งถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ สาเหตุหลักเพราะไม่มีมาตรการหรือกฎหมายเพื่อคุ้มครองกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านอย่างแท้จริง จึงเรียกร้องเพื่อให้เกิดการคุ้มครองแรงงานทำงานบ้าน และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานทำงานบ้านในประเทศไทย

วันที่ 28 มิ.ย. 53 ที่โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ พร้อมด้วยเครือข่ายและคณะทำงานสหภาพแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมจัดเวทีสมัชชาลูกจ้างทำงานบ้าน : การพัฒนามาตราฐานการคุ้มครองเพื่อก้าวสู่งานที่มีคุณค่า
นางรุ่งอรุณ เคราศรี ตัวแทนคนทำงานบ้านกล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาของคนทำงานบ้านในประเทศไทยมักถูกมองว่าไม่ใช่ปัญหาแรงงาน ทำให้คนทำงานบ้านกลายเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ทำให้คนทำงานบ้านได้รับค่าแรงต่ำ ไม่มีวันหยุดวันลา บางครั้งถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ สาเหตุหลักมาจากการที่ยังไม่มีมาตรการหรือกฎหมายเพื่อคุ้มครองกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านอย่างแท้จริง จึงต้องการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมผลักดันให้เกิดการคุ้มครองทางกฎหมายและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับคนทำงานบ้าน คือคนทำงานบ้านควรได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำที่เป็นธรรม และมีวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน มีโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ เช่นเดียวกับแรงงานอื่น หรือในกรณีที่จ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องห้ามไม่ให้เด็กทำงานเกินความสามารถหรือทำงานที่เป็นอันตราย รวมถึงจัดให้มีการคุ้มครองทางทะเบียน และมีสัญญาจ้างที่เป็นธรรม และมีสิทธิในการรวมกลุ่มด้วย
ด้านนายศิริชัย จิทรสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้รับทราบความต้องการต่างๆ จากลูกจ้างนอกระบบมาบ้าง จากการทำประชาพิจารณ์ของนายจ้างเละลูกจ้าง มูลนิธิ รวมถึงองค์กรเอ็นจีโอ และยืนยันว่าตอนนี้กระทรวงแรงงานก็กำลังดำเนินการเรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบอยู่แล้ว แต่ต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน

นางบัวทอง ไกยวงศ์ ตัวแทนลูกจ้างทำงานบ้านกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ทำงานบ้านให้กับนายจ้าง พบว่านายจ้างไม่เคยขึ้นค่าจ้างให้ ไม่มีค่าล่วงเวลา แม้จะเคยตกลงกันว่า ให้เข้างาน 08.30 น. เลิกงาน 17.00 น.แต่ไม่เคยได้เลิกตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ และไม่มีเวลาพักเเละวันลาป่วย
“ตอนนี้ดิฉันไม่ได้ไปทำงาน เพราะป่วย ทำงานไม่ได้เวียนหัวมาก เจ้านายบอกให้พักวันครึ่ง ลูกสาวเจ้านายบอกว่า ลูกจ้างที่ทำงานบ้านแถวเยาวราชเขาไม่ได้พักหรอก หากพักแบบนี้รับรองโดนไล่ออกไปแล้ว เขาไม่ได้ดิฉันพักเลย เขาให้ดิฉันทำงานทั้งที่ป่วย ทุกวันนี้ท้อแท้ อยากจะลาออกแต่ลาออกไม่ได้ เพราะไม่มีที่ไป” นางบัวทองกล่าว

ขณะที่นางสาวเยาวรัตน์ พุฌิมานรดีกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงานสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้แก้ไขพระราชบัญญัติ (พรบ.) พ.ศ. 2553 โดยตัดข้อยกเว้นที่ว่าจะให้ความคุ้มครองเฉพาะลูกจ้างในระบบเท่านั้นออก โดยให้ลูกจ้างนอกระบบใช้ พรบ. คุ้มครองมาตรา 40 ซึ่งลูกจ้างนอกระบบสามารถทำประกันสังคมได้ แต่อาจจะมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่อาจจะน้อยกว่าลูกจ้างในระบบได้รับในมาตรา 33 ทั้งนี้การแก้ไขดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ต้องรอให้มีการลงพระปรมาภิไธยตามราชกิจจานุเบกษาก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนหน้านี้

อย่างไรก็ตามนายสุรพล ทิพยาสกุล ตัวแทนนายจ้างกล่าวว่า การเรียกร้องของคนทำงานบ้านเป็นเรื่องที่ดี แต่ที่ผ่านมาการดำเนินงานเกิดขึ้นช้าเกินไป ทำให้คนทำงานบ้านขาดโอกาสในการได้รับสิทธิต่างๆ ดังนั้นนายจ้างและหน่วยงานเอกชนต้องเข้ามาช่วยเหลือให้ลูกจ้างทำงานบ้านได้เข้ามาอยู่ในระบบให้เร็วที่สุด

“ แรงงานต่างชาติคุณยังพาเขาไปลงทะเบียนทำงานได้ แต่แรงงานไทย ลูกจ้างคนไทยทำไมไม่มีใครพาไปแจ้งหรือจดทะเบียนอะไรบ้าง ” นายสุรพลกล่าว
นางรุ่งอรุณ กล่าวอีกว่า เครือข่ายคนทำงานบ้านประเทศไทยและเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาสังคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะรวมพลังกันอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงที่จะมีผลให้เกิดการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานทำงานบ้านในประเทศไทยต่อไป

http://www.thaingo.org/board_2/view.php?id=2291


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น