ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ความลับหลังก้อนเมฆ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4222  ประชาชาติธุรกิจ


ความลับหลังก้อนเมฆ


คอลัมน์ DEJAVU

โดย สุมิตรา จันทร์เงา
อากาศไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น แต่เป็นตัวนำสำคัญของกลิ่นและเสียง

ถ้า ไม่มีอากาศ เราคงไม่ได้ยินเสียงใบไม้ไหวในสายลม ไม่รู้จักเสียงนกร้อง ไม่ได้ฟังฟ้าคำรามยามพายุกระโชก ไม่ได้กลิ่นหอมของสวนดอกไม้ ไม่ได้ดมกลิ่นกาแฟ กลิ่นอาหาร และไม่มีลมหายใจ

อากาศทำให้ฝนมีกลิ่น หลายคนคงชอบกลิ่นฝน

ไม่ ใช่กลิ่นของน้ำโดยตรง แต่เป็นกลิ่นจากต้นไม้ใบหญ้าและสรรพสิ่งรอบตัวเรา ที่หยาดฝนเม็ดคมบาดลึกเข้าไปในเนื้อใบ ดอก ผล ลำต้น และผืนดิน ดึงเอากลิ่นตามธรรมชาติเหล่านั้นออกมาฟุ้งกระจาย

ฝนนั้นคู่กับเมฆเสมอ ไม่มีเมฆก็ไม่มีฝน

ดัง นั้น ในการทำ "ฝนหลวง" จึงต้องมีกระบวนการสำคัญในการทำให้ก้อนเมฆรวมตัวกันให้ได้มากพอที่จะเกิดฝน ซึ่งความสำเร็จเบื้องหลัง หยาดน้ำพระราชทานจากฟ้า นี้บ่งบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงมีพระอัจฉริยะรอบรู้เรื่อง ชั้นบรรยากาศและบทบาทของเมฆอย่างล้ำลึก

เมื่อฉันหลงรักเมฆ ความอยากรู้อยากเห็นก็ค่อย ๆ คลี่ความลับต่าง ๆ ออกมา ยิ่งรู้มาก ยิ่งสนุก

เมฆในชั้นบรรยากาศที่แตกต่างกันนั้นไม่เหมือนกัน ไม่ใช่เมฆทุกก้อนจะผลิตน้ำฝนเสมอ

เราจึงมีชื่อเรียกมากมาย แตกต่างกันไปตามลำดับชั้นบรรยากาศของการก่อเมฆ ตามขนาดรูปร่าง และผลกระทบต่อโลกของมัน

ถ้า อยากเรียนรู้เรื่องราวของผืนพิภพบ้านเกิดของเราอย่างลึกซึ้ง ก็ต้องสนใจตั้งแต่เรื่องบรรยากาศ ดิน น้ำ ภูเขา มหาสมุทร เรื่อยมาจนถึงสิ่งมีชีวิตสีเขียวทุกชนิด ที่เติบโตมาพร้อมกับวิวัฒนาการของโลก

แค่เรื่องบรรยากาศที่ล้อมรอบดวงดาวสีน้ำเงินอยู่ ด้วยแรงดึงดูดมหาศาลของโลกนั้นก็สนุกจะแย่แล้ว

หลาย คนคงไม่รู้ว่าเรามีวิธีแบ่งชั้นบรรยากาศหลายแบบแตกต่างกันไป แบ่งตามลักษณะความสูงก็มี บางทีก็แบ่งโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ หรือโดยใช้ก๊าซเป็นเกณฑ์ แต่ที่ใกล้ตัวเราและส่งผลต่อชีวิตประจำวันที่สุด ก็คือการแบ่งชั้นบรรยากาศทางอุตุนิยมวิทยา

ศาสตร์ทางด้านอุตุนิยม วิทยา จัดชั้นบรรยากาศออกเป็น 5 ส่วน คือชั้นแรก เป็นบริเวณที่มีอิทธิพลความฝืดของมวลอากาศสูง เริ่มจากระดับพื้นดินจนถึงความสูงราว 2 กิโลเมตร ชั้นที่สอง คือ โทรโพสเฟียร์ จัดเป็นบรรยากาศชั้นกลางและบน ซึ่งในชั้นนี้ อุณหภูมิจะลดลงสม่ำเสมอตามลำดับความสูง เป็นสัดส่วนสัมพันธ์กัน จากนั้น ชั้นที่สาม เป็นเขตแบ่งระหว่างบรรยากาศที่มีไอน้ำกับไม่มีไอน้ำ เรียกว่าโทรโพพอส แล้วต่อด้วยบรรยากาศชั้นที่สี่ คือ สตราโตส เฟียร์ ซึ่งมีโอโซนมาก และกำลังมีบทบาทอย่างสูงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกในขณะนี้

ส่วนบรรยากาศชั้นบนสุด ทางอุตุนิยมวิทยาจัดให้เป็นบรรยากาศชั้นนอก คล้ายกับ เอกโซสเฟียร์

ศัพท์แสงทางวิทยาศาสตร์อาจทำให้หลายคนปวดเศียรเวียนเกล้า แต่ถ้าคุณหลับตาใช้จินตนาการเขียนภาพแทน ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้

บรรยากาศ ชั้นแรก อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด มองเห็นได้ทั่วไป ตั้งแต่พื้นผิวโลก สูงขึ้นไปไม่เกินแนวยอดภูเขาสูง ลิบ ๆ ไม่เกินยอดดอยนั่นแหละ คือขอบเขตของบรรยากาศชั้นนี้ ที่เราใช้หายใจกันอยู่ทุกวัน

ชั้นถัดไป โทรโพสเฟียร์ คือชั้นของก้อนเมฆ มีระยะความสูงไม่เกิน 10-15 กิโลเมตร จากพื้นดิน เป็นชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วยส่วนผสมของก๊าซชนิดต่าง ๆ และไอน้ำ มีมวลหนาแน่นถึง 75% ของชั้นบรรยากาศทั้งหมด มีการเคลื่อนไหวแปรปรวนสูง จึงเป็นสาเหตุสำคัญของปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น การก่อตัวของเมฆ ฝน พายุ ลมกรด ฯลฯ

ส่วน โทรโพพอส เป็นขอบระหว่างชั้นบรรยากาศที่ไม่มีไอน้ำ เปรียบเสมือนเพดานกั้นก้อนเมฆเอาไว้ อยู่ที่ความสูงราว 7-17 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าสภาพภูมิประเทศตรงนั้นเป็นอย่างไร ในทางอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศในชั้นนี้ ถือว่าเป็นปลายยอดเมฆ เมื่อทะลุผ่านขึ้นไป ก็จะพบกับชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์

สตราโตสเฟียร์ มีทัศนวิสัยดี เป็นชั้นบรรยากาศของเครื่องบิน ความสูงอยู่ที่ระดับ 15-50 กิโลเมตร เวลาเครื่องบินทะยานเข้าสู่ระดับนี้ เราจะรู้สึกได้ทันทีว่าพ้นจากความแปรปรวนของอากาศแล้ว การเคลื่อนที่ของเครื่องบินจะราบเรียบลง สามารถตั้งลำกำหนดทิศทางบินอัตโนมัติไปยังเป้าหมายได้อย่างมั่นใจในความ ปลอดภัย ไฟสัญญาณที่นั่งรัดเข็มขัดจะดับลง และอีกไม่นานถัดจากนั้น กัปตันก็จะส่งเสียงออกจากลำโพงแจ้งพิกัดการบิน ซึ่งประกอบด้วยระดับความสูง อุณหภูมิพื้นผิวโลกเทียบกับอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินในขณะนั้น ซึ่งเย็นจัดจนติดลบหลายสิบองศา

แต่เนื่องจากสตราโตสเฟียร์แทบไม่มีไอ น้ำแล้ว การบินจึงปลอดภัยจากหิมะและฝนฟ้าคะนอง เว้นแต่ว่าจะหลุดเข้าไปในสภาพอากาศที่วิปริตแปรปรวนกะทันหัน

ทะเลเมฆ หนาทึบสุดลูกหูลูกตาที่มองเห็นจากหน้าต่างเครื่องบินคือยอดเมฆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสที่ก่อตัวในทางตั้งได้สูงใหญ่มหึมา บางก้อนสูงกว่า 10 กิโลเมตร และอาจสูงเลยเพดานทะลุไปถึงชั้นโทรโพพอส แต่ด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างนิ่งในชั้นนี้ ยอดเมฆจึงถูกบีบให้ขยายตัวออกไปทางด้านข้าง ทำให้ลักษณะก้อนเมฆที่เรามองเห็นจากพื้นดินดูคล้ายรูปทั่ง ซึ่งเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่ของพายุฝนฟ้าคะนอง

บรรยากาศชั้นสตราโต สเฟียร์นี้มีก๊าซโอโซนเป็นส่วนประกอบสำคัญ เป็นชั้นบรรยากาศที่โลกปัจจุบันกำลังให้ความใส่ใจอย่างสูง เพราะมีความสัมพันธ์กับความเป็นความตายของมนุษยชาติในอนาคต เกี่ยวพันกับความวิปริต

แปรปรวนของโลกและอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ก๊าซ โอโซนเกิดจากการโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนแตกตัวออกแล้วจัดรูปแบบขึ้นใหม่เมื่อ ถูกรังสีจากดวงอาทิตย์ส่องกระทบ มีคุณสมบัติช่วยดูดซับรังสีเหนือม่วงของแสงอาทิตย์ทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้น

โอโซนจะช่วยดูดซับรังสีอันตราย "อัลตราไวโอเลต" ไม่ให้ส่องลงมากระทบถึงพื้นโลก ชั้นโอโซนที่ได้สมดุล ไม่บางเกินไป ไม่หนาเกินพอดี ไม่มีรูโหว่ จะช่วยปกป้องให้โลกไม่ร้อนเกินไป ไม่หนาวเกินไป สามารถรักษาสมดุลไว้ได้

ส่วนบรรยากาศชั้นนอกสุด เอกโซสเฟียร์ อยู่สูงจากโลกลิบลิ่ว ตั้งแต่ระดับ 500 กิโลเมตรขึ้นไป จนถึงหลายพัน หรือหมื่นกิโลเมตร ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียม แต่เบาบางมาก จนอาจหลุดพ้นจากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก

เมื่อหลุดจากชั้นนี้ไป ก็จะเข้าสู่ห้วงอวกาศอันลี้ลับ ที่เหล่าเศรษฐีฝรั่งกำลังเห่อไปเที่ยวกัน :D (หน้าพิเศษ D-Life)


หน้า 19
http://www.prachachat.net/view_news.php?newsid=02dlf18280653&sectionid=0225&day=2010-06-28
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น