ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องแพลนนารี 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 08.00 - 15.00 น.

กำหนดการสัมมนาเวทีสาธารณะ
เรื่อง “โอกาสของธุรกิจไทยภายใต้การเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน”
จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553
ณ ห้องเพลนารี 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
-----------------
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. เปิดงานสัมมนา
รายงานการสัมมนาเวทีสาธารณะ
โดย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
09.10 – 10.00 น. เปิ ดการสัมมนาเวทีสาธารณะ และปาฐากถาพิเศษ เรื่อง
“ไทยพร้อมจัดทำข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการในอาเซียน:
โอกาสทางธุรกิจการค้าบริการของไทย”
โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
10.00 – 10.15 น. บรรยาย“เป้าหมายการดำเนินจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8”
โดย ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
10.15 – 12.00 น. อภิปราย “ความพร้อมของไทยในการจัดทำข้อผูกพันเปิ ดตลาดการค้าบริการชุดท ี 8 สาขา
บริการ ในอาเซียน”
โดย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล รองประธานคณะกรรมการกฎระเบียบและ
การค้าต่างประเทศ และ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าบริการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายแพทย์สมศักด8ิ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา
นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย
นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล เลขาธิการสภาวิศวกร
ผู้แทนสาขาขนส่งและโลจิสติกส์
ดำเนินการอภิปรายโดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. อภิปราย “ความพร้อมของไทยในการจัดทำข้อผูกพันเปิ ดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8
สาขาบริการ ในอาเซียน” (ต่อ)
โดย นายธนัญญ์ชนม์ โรจน์กิตติคุณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
นางสาวนรินทร์ จิยารมณ์ นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย
นายขันทะวง ดาลาวง เลขาธิการสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว
นายพรรธระพี ชินะโชติ นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
ผู้แทนสาขาท่องเทA ียวและโรงแรม
ดำเนินการอภิปรายโดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

กรม เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสของธุรกิจภายใต้การเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน” วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

 
 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ผู้นำเข้า/ส่งออก,ผู้ผลิตเข้าร่วมงานสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง โอกาสของธุรกิจไทยภายใต้การเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน  โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบในการขยายโอกาสทางการค้าและโอกาสในการแข่งขัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ เมื่อมีการเปิดการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบ  พบกันวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553  ณ ห้องแพลนนารี 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 08.00 15.00 น.   ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

ดังนั้น ขอเชิญชวนท่านที่สนใจจะเข้าร่วมงานดังกล่าว ได้โปรดให้ข้อมูลในใบตอบรับพร้อมส่งกลับไปยัง โทรสาร 02 559 2420 

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณกัญญานาท   โทร.  02 559 0505 ต่อ 321   E-mail : kanyanart@cm.co.thขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น